Blog

foj home background

Wat moet ik doen om gered te worden?

Jezus Christus zei in Johannes hoofdstuk drie de volgende belangrijke woorden: Johannes 3:3 (HSV) Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Johannes 3:6 (HSV) Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest ... lees meer